4V Analyse

Death_to_stock_photography_wild_8

"Det er svært at spå, især om fremtiden."

Det gamle citat, som siges at stamme fra en debat i 1930'erne i den danske Rigsdag, er evig-gyldigt. Det gælder selvfølgelig også en analyseenhed og tænketank som Analyseenheden 4V. Skal man absolut spå, må man være ydmyg og sikre kvalitet og kontrol i researchfasen, før man begiver sig ud i at spå om fremtiden. 

Dette er kernen i 4V. Når vi hjælper vore kunder, finder vi branchespecifikke kendsgerninger og tendenser, som vi derpå analyserer, hvorefter vi giver et troværdigt bud på fremtiden.

Nogle af vores analyser er offentligt tilgængelige. Du kan downloade dem fra denne hjemmeside.​

yellow_bar_02

"Det siges, at djævelen ligger i detaljen, og vi ved, at detaljerne tilsammen udgør helheden. Jamen, så er det jo bare et spørgsmål om at få styr på helheden helt ned i detaljen ;-)"

yellow_bar_02

4V struktur søger systematisk at bevare både overblik og syn for detaljerne.

Men hvordan leverer 4V sine forretningsanalyser rent praktisk? Læs mere her:

Forretningsanalyser

Når en kunde entrerer med 4V, trækker sekretariatet på den ekspertise, der er mest relevant og formålstjenlig for den pågældende kunde og den pågældende kontrakt. Hvad enten der er tale om procesoptimering, HR-justering, post-industrialisering eller alle mulige andre 'ing-er, så har eller finder 4V den nødvendige ekspertise.

Virksomhedens struktur har også til formål at sikre samspil mellem ad-hoc eksperterne og 4V’s faste analytikere. Sagt på en anden måde, så er vi ret nidkære med at kontrollere, at vi har fat i den lange ende, både mht. kendsgerninger og konklusioner.

I vores branche er troværdighed et must. Og balance er vigtig. Det gjaldt f.eks. vores analyse af, hvad der var/er på spil for erhvervslivet ved den danske folkeafstemning om retsforbeholdet 3. december 2015. Vi analyserede de forordninger og direktiver, hvis implementering ville have fået størst indvirkning på danske eksportvirksomheder. Vi nåede frem til, at både et ja og et nej ville byde på fordele og ulemper.

Se mere her

Del med dit netværk